Greensboro All Stars, NC

Teams

Team Name Division Bid?
Diamond Elite Extra-Small Senior 6
Elite Small Senior 6 At Large
White Diamonds International Open NT 6